Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2015

gosss123
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viabeauty2do beauty2do
gosss123
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viacrazysquirrel crazysquirrel
gosss123
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viaEtien Etien
gosss123
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viabeauty2do beauty2do
gosss123
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
— nergo
Reposted fromnergo nergo viaEtien Etien
gosss123
gosss123
6346 6ad9
Reposted fromphilomath philomath viahoseanna hoseanna
gosss123
9956 24bd
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaEtien Etien
gosss123
levertsombre | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
gosss123
9034 c7c6
Reposted fromlove-winter love-winter vianomad nomad
gosss123
Teraz nie chce już „chyba z kimś chodzić". Nie chce „być z kimś w pewnym sensie". Nie chce poświęcać mnóstwa energii na tłumienie wszystkich uczuć tylko po to, żeby sprawiać wrażenie niezaangażowanej. Chce być z kimś naprawdę. Chce sypiać z kimś i wiedzieć, że znowu się z nim zobaczę, bo dowiódł, że jest godny zaufania i honorowy -i zależy mu na mnie. Jasne, że na początku trzeba ostrożnie decydować, ile chce się z siebie dać. Tylko że ta ostrożność nie ma na celu zapewnienia większego komfortu mężczyznom; powinna brać się z tego, że jesteś delikatną i wrażliwą istotą, która musi rozważnie i świadomie decydować, kogo obdarzy uczuciem.
— Rzuć wszystko i chodź się całować!
gosss123
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz Jej skorupę, a potem zmienisz zdanie, Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan
gosss123
6710 3fb2
Reposted fromosaki osaki viasidestory sidestory
gosss123

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaselsey selsey
gosss123
0675 ad7c
Reposted fromlittlefool littlefool viaa-antimatter a-antimatter
gosss123
8551 33e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahyperreaaal hyperreaaal
gosss123
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— czyjeś
Reposted fromtruustme truustme viabeauty2do beauty2do
gosss123
gosss123
gosss123
4600 4f7e
Maria Goniewicz
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabeauty2do beauty2do
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl