Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

gosss123
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut

April 02 2015

gosss123
Jest piątek tydzień później, a deszcz ciągle pada.
Zasłaniam okna, aby zablokować dopływ światła.
Pod kołdrą chowam się od świata.
Samotność i ciemność jest dla mnie teraz idealna.
— Guova
Reposted fromHannna Hannna

March 31 2015

gosss123
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viakotfica kotfica
gosss123
4596 188e
Reposted fromniewychowana niewychowana viagoaskalice goaskalice
gosss123
Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem.
— Perwersje
gosss123
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaGirlTiger GirlTiger
gosss123
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
gosss123
Wiesz, to nie jest tak, że próbuję gdzieś uciec
A nawet jeśli, to możesz być pewna, że wrócę
— małpa
Reposted fromcytaty cytaty viablanka blanka

March 27 2015

gosss123
"Jak często znajduje się kogoś, czyje usta idealnie pasują do twoich? 
Powiem wam jak często - tylko raz w życiu. 
Na świecie jest wielu miłych ludzi, w których można się zakochać. Ale jest tylko jedna osoba, której usta idealnie pasują do twoich."

gosss123
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaxer xer
gosss123
9840 625f
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viamamba1 mamba1
gosss123
gosss123
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha i się z nimi idzie. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
gosss123
1253 d400 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaedhell edhell
gosss123
2703 50b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsidemymind insidemymind
gosss123
2215 0896
Reposted frombirke birke viajulliett julliett
gosss123
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaemotionaldrugs emotionaldrugs
gosss123
3802 48f0
Reposted fromvolldost volldost viarugia rugia
8959 a4e5 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
gosss123
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viaOff Off
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl